Νόμος 4262/14 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1)α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 108 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς τουρκικής γλώσσας, χορηγείται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και δύναται να καταβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.}

 

1)β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 108 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.}

 

1)γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 (ΦΕΚ 116/Α/2007) καταργείται όσον αφορά τις αποζημιώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 131 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 (ΦΕΚ 116/Α/2007), όπως ισχύει, μετά τη φράση στο Υπουργείο Εσωτερικών προστίθεται η φράση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

3. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1427/1984 (ΦΕΚ 40/Α/1984), όπως ισχύει, μετά τις λέξεις Ο διορισμός τους γίνεται προστίθενται οι λέξεις με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.