Νόμος 4205/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης.

 

α) Ο αριθμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργάσιμων ημερών, ημερήσιας και νυχτερινής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ' υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, καθώς και της κατανομής αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 21-02-2013 και από 01-04-2013 έως 08-04-2013, δύναται να καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 

β) ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 07-02-2013, δύναται να καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

2. Εργασία υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης πέραν του πενθημέρου.

 

Ο αριθμός των ωρών για εργασία πέραν του πενθημέρου του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 03-09-2013 δύναται να καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

3. Αποζημίωση υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται η αποζημίωση των υπαλλήλων Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίοι, λόγω εκτάκτων μέτρων ασφαλείας, ήταν σε επιφυλακή, από 23-03-2013 έως 01-04-2013 και από 09-05-2013 έως 24-05-2013, εκτός των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης Τρικάλων και Μαλανδρίνου, οι οποίοι ήταν σε επιφυλακή από 23-03-2013 έως 22-04-2013 και από 09-05-2013 έως 24-05-2013.

 

4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του νόμου 3772/2009, που παρατάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3858/2010 και το άρθρο 6 του νόμου 4038/2012, παρατείνεται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.