Νόμος 4180/13 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, υπάγονται στη ρύθμιση νέας αρχής και καταβάλλονται ως ακολούθως:

 

α. Κεφαλαιοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων μέχρι τις 31-12-2012 και καταβολή αυτών εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αίτηση, με τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Η μείωση είναι της τάξης του 25% στις προσαυξήσεις εάν το χρέος εξοφληθεί μέχρι 30-06-2017, 30% εάν εξοφληθεί μέχρι 30-06-2016, 35% εάν εξοφληθεί μέχρι 30.6.2015, 40% εάν εξοφληθεί μέχρι 30-06-2014 και 50% εάν εξοφληθεί μέχρι 01-07-2013.

 

β. Οι οφειλέτες πρέπει να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής κατά περίπτωση, προκειμένου να αξιολογείται η δυνατότητα ανταπόκρισης στην παρούσα ρύθμιση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.