Νόμος 4146/13 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, καθώς και την τήρηση των όρων αδειοδότησης και της βιωσιμότητας των θέσεων εργασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι έλεγχοι του Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων διεξάγονται περιοδικά (γενικός δειγματοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίμηνο και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συντάσσει πορίσματα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Το Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων δύναται να ενεργεί χωρίς εντολή του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων .

 

2. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και τα προσόντα του προϊσταμένου του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και το προσωπικό του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.