Νόμος 4129/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αναπλήρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναπληρώνονται ως εξής:

 

α) Ο Πρόεδρος από Αντιπρόεδρο κατά σειρά αρχαιότητας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους από Σύμβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.

 

β) Οι Αντιπρόεδροι από άλλο Αντιπρόεδρο ή Σύμβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.

 

γ) Οι Σύμβουλοι από άλλο Σύμβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.

 

δ) Οι Πάρεδροι από άλλο Πάρεδρο κατά σειρά αρχαιότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.