Νόμος 4109/13 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις σύνθεσης επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) προστίθεται η φράση:

 

{σε περίπτωση, δε, μη ύπαρξης θέσης Γενικού Γραμματέα ή μη κάλυψης αυτής, τον Υπουργό αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.