Νόμος 4070/12 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Μητρώο Οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφέρειας τηρείται Μητρώο Οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, στο οποίο καταγράφονται οι παραβάσεις του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, που διαπράττονται από τους κατόχους ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, καθώς και οι επιβαλλόμενες σε αυτούς διοικητικές κυρώσεις και οι κάθε είδους επερχόμενες μεταβολές.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο των καταχωρίσεων του Μητρώου Οδηγών, ο τρόπος, η διαδικασία και τα αρμόδια για την καταχώριση των παραβάσεων διοικητικά όργανα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.