Νόμος 4060/1929

Ν4060/1929: Περί κυρώσεως του από 18-09-1928 νομοθετικού διατάγματος περί μέτρων προς πρόληψη και καταπολέμηση επιδημικών νόσων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4060/1929: Περί κυρώσεως του από 18-09-1928 νομοθετικού διατάγματος περί μέτρων προς πρόληψη και καταπολέμηση επιδημικών νόσων, (ΦΕΚ 94/Α/1929), 09-03-1929.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπόψη το άρθρο 75 του Συντάγματος, εκδίδουμε τον επόμενο Νόμο, ψηφισθέντα υπό της Βουλής.

 

Άρθρο μόνο

 

Κυρώνεται ως έχει το από 18-09-1928 νομοθετικό διάταγμα περί μέτρων προς πρόληψη και καταπολέμηση επιδημικών νόσων έχον ούτω.

 

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 25-02-1929

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.