Νόμος 4055/12 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Δικαστικό ένσημο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1544/1942 (ΦΕΚ 189/Α/1942) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του νόμου 3994/2011 (ΦΕΚ 165/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 3978/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 72 του νόμου 3994/2011 (ΦΕΚ 165/Α/2011) δεν εφαρμόζεται στις αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.