Νόμος 4014/11 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Προσαρμογή του νόμου 3852/2010 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες των παραγράφων 25, 34 και 58 της ενότητας Β' Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία, 48 της ενότητας Γ' Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας και 29 της ενότητας Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος του ΙΙ μέρους του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Τα έργα και οι δραστηριότητες της παραγράφου 6 της Α' ενότητας του Ι μέρους του άρθρου 210 του νόμου 3852/2010 υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.