Νόμος 4001/11 - Άρθρο 175

Άρθρο 175: Πολεοδομικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του αγωγού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του προεδρικού διατάγματος της [ΠΔ] 24/1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985). Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και αφορά:

 

α) Στην αρτιότητα του γηπέδου, η επιφάνεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 m2.

 

β) Στις αποστάσεις των εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 m.

 

γ) Στο ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας του γηπέδου, στο συντελεστή δόμησης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,90 και το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5 και

 

δ) Στο ύψος της συμπαγούς περίφραξης του γηπέδου, όταν τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4,50 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.