Νόμος 3994/11 - Άρθρο 71

Άρθρο 71


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 3917/2011 (ΦΕΚ 22/Α/2011) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Ομοίως, καταργείται η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2472/1997, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3873/2009 (ΦΕΚ 136/Α/2009).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.