Νόμος 3994/11 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 99 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 5 του νόμου 3090/2002 (ΦΕΚ 329/Α?2002), η φράση στην παράγραφο 2 του άρθρου 100Α αντικαθίσταται με τη φράση στην παράγραφο 3 του άρθρου 100.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3126/2003 (ΦΕΚ 66/Α?2003), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 3961/2011 (ΦΕΚ 97/Α/2011), η φράση τέταρτου εδαφίου αντικαθίσταται με τη φράση τρίτου εδαφίου.

 

3. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3904/2010 (ΦΕΚ 218/Α/2010), μετά τις λέξεις τρία έτη τίθενται οι λέξεις και μέχρι πέντε έτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.