Νόμος 3919/11

Ν3919/2011: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3919/2011: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, (ΦΕΚ 32/Α/2011), 02-03-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αιτιολογική έκθεση νόμου 3919/2011

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το νόμο 3919/2011

 

Κεφάλαιο Α: Γενικό Μέρος

 

Άρθρο 1: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας

Άρθρο 2: Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων

Άρθρο 3: Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικό Μέρος

 

Άρθρο 4: Συμβολαιογράφοι

Άρθρο 5: Δικηγόροι

Άρθρο 6: Δικηγορικές εταιρείες

Άρθρο 7: Μηχανικοί

Άρθρο 8: Νόμιμοι Ελεγκτές

Άρθρο 9: Τελικές διατάξεις - Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του νόμου

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.