Νόμος 3905/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

(α) Κινηματογραφικό έργο είναι εκείνο που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου, οποιασδήποτε διάρκειας και προορίζεται για προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες, όποιο και αν είναι το περιεχόμενο και όποιες και αν είναι οι μέθοδοι, τα μέσα και τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε εφευρεθούν στο μέλλον.

 

(β) Κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους είναι το κινηματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων σχεδίων και έχει διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτά.

 

(γ) Κινηματογραφικό έργο μικρού μήκους είναι το κινηματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων σχεδίων και έχει διάρκεια λιγότερο από εξήντα λεπτά.

 

(δ) Ειδικός Φόρος είναι ο φόρος που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987) επιβάλλεται στην τιμή των κινηματογραφικών εισιτηρίων και διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και βιομηχανίας.

 

(ε) Ως Επιχείρηση Αιθουσών νοείται κάθε επιχείρηση που ασκεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αντικείμενο την εκμετάλλευση κινηματογραφικής αίθουσας ή αιθουσών, σε στεγασμένους χώρους (χειμερινός κινηματογράφος) ή σε υπαίθριους χώρους (θερινός κινηματογράφος), οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο, με μία ή δύο οθόνες προβολής κινηματογραφικών έργων, που λειτουργούν υπό την ίδια επωνυμία ή / και το σήμα της ίδιας επιχείρησης.

 

(στ) Ως Παραγωγός Κινηματογραφικού Έργου νοείται ο κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) παραγωγός υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας.

 

(ζ) Ως Συντελεστής Κινηματογραφικού Έργου νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει δημιουργικές, καλλιτεχνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ή / και εξοπλισμό στον παραγωγό για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου.

 

2. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρούνται τα κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού χαρακτήρα, τα έργα που εξαίρουν τη βία και εκείνα που προσβάλλουν απροκάλυπτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επίσης, εξαιρούνται τα κινηματογραφικά έργα διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.