Νόμος 3889/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τρέχουσες υποχρεώσεις χρηματοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου καταγράφονται όλες οι υποχρεώσεις χρηματοδότησης φορέων που έχει αναλάβει το Ταμείο με βάση υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Τα ποσά που οφείλουν να εκταμιευθούν δυνάμει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων ή συμβάσεων του Ταμείου μπορεί να εντάσσονται σε ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει μεταβατικό χαρακτήρα και το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.