Νόμος 3772/09 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31-12-2009 καταλαμβάνει, δε, και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, οι οποίες σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν μετά την 31-12-2009.

 

2. Ανώνυμες Αναπτυξιακές εταιρίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που υλοποιούν τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων συνεχίζουν να προσφέρουν τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης από τους νόμιμους εκπροσώπους των νέων αναδόχων, για την ανάληψη των προγραμμάτων Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας και Στήριξη ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013, εφόσον οι αντίστοιχες προκηρύξεις έχουν δημοσιευθεί μέχρι την 31-08-2009 και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάληψης των ήδη εκτελούμενων προγραμμάτων από κοινωφελείς επιχειρήσεις των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.