Νόμος 3772/09 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 21 του νόμου [Ν] 663/1977 (ΦΕΚ 215/Α/1977) προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) των κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 173 παράγραφος 2, 189 παράγραφος 3 και 380 του Ποινικού Κώδικα.}

 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του νόμου 3625/2007 (ΦΕΚ 290/Α/2007), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 7 του νόμου 3727/2008 (ΦΕΚ 257/Α/2008) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα κακουργήματα του προηγούμενου εδαφίου εκδικάζονται από το τριμελές εφετείο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.