Νόμος 3772/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και διαρθρώνεται ως εξής:

 

α) Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα.

 

β) Στις Περιφερειακές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

 

γ) Στις Τοπικές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις Περιφερειακές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.

 

2. Περιφερειακές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες είναι:

 

α) Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία υπάγονται οι Τοπικές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες:

 

α)α) Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.

β)β) Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.

γ)γ) Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα.

 

β) η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, στην οποία υπάγονται οι Τοπικές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες:

 

α)α) Λαμίας, με έδρα τη Λαμία.

β)β) Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο.

γ)γ) Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο.

δ)δ) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.

 

γ) η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, με έδρα την Πάτρα, στην οποία υπάγονται οι Τοπικές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες:

 

α)α) Ναυπλίου και Καλαμάτας, με έδρα το Ναύπλιο.

β)β) Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα,

γ)γ) Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα.

 

3. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Γραμματείας

 

β) Εργαστηρίων (Τοξικολογικό, Ανάλυσης DNA, Παθολογοανατομικό, Ακτινολογικό και Φωτογραφικό).

 

4. Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, επιτρέπεται να συνιστώνται νέες, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται περιφερειακές και τοπικές ιατροδικαστικές υπηρεσίες και να επανακαθορίζεται η έδρα, η διοικητική διάρθρωση και η κατά τόπο αρμοδιότητα όλων των ιατροδικαστικών υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.