Νόμος 3762/09 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περίπτωση συστάσεως Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, η υφιστάμενη αντίστοιχη Διεύθυνση από την οποία αποσπάται η τοπική αρμοδιότητα του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου διατηρεί την κατά τόπον αρμοδιότητά της επί της υπόλοιπης περιφέρειας αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.