Νόμος 3689/08 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 17 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Τα μέλη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της θητείας τους τελούν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που αναφέρονται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των τηλεπικοινωνιών, εξαιρουμένων των υπηρεσιών ευρυεκπομπής οι οποίες ανατίθενται από το δημόσιο τομέα. Στα μέλη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, εκτός του Προέδρου που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, επιτρέπεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου λειτουργήματος, πλην του δικαστικού λειτουργού.}

 

2. Κάθε άλλη ειδικότερη ή γενικότερη διάταξη, αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος, καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.