Νόμος 3689/08 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κανονισμός Σπουδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Σπουδών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Σπουδών. Με τον κανονισμό προβλέπονται ιδίως:

 

α. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων,

 

β. Ο τρόπος αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης τους, τόσο κατά τις περιόδους φοίτησης στη Σχολή όσο και κατά τις περιόδους πρακτικής άσκησης,

 

γ. Τα πειθαρχικά αδικήματα, οι πειθαρχικές ποινές, τα πειθαρχικά όργανα και η πειθαρχική διαδικασία και

 

δ. Η διακοπή της εκπαίδευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.