Νόμος 3689/08 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Επιτροπή Διαγωνισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου.

 

2. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελείται από:

 

α) έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

β) έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

γ) έναν Πρόεδρο Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,

δ) έναν Καθηγητή Τμήματος Νομικής από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και

ε) έναν δικηγόρο με εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία.

 

3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης αποτελείται από:

 

α) έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

β) έναν Αρεοπαγίτη,

γ) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

δ) έναν Καθηγητή Τμήματος Νομικής από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και

ε) έναν δικηγόρο με εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία.

 

4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αποτελείται από:

 

α) έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

β) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

γ) έναν Εισαγγελέα Εφετών,

δ) έναν Καθηγητή Τμήματος Νομικής από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και

ε) έναν δικηγόρο με εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία.

 

5. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών αποτελείται από:

 

α) έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

β) έναν Αρεοπαγίτη,

γ) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

δ) έναν Καθηγητή Τμήματος Νομικής από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και

ε) έναν δικηγόρο με εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία.

 

6. Τα μέλη των πιο πάνω επιτροπών, με στοιχεία α', β' και γ' ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

 

Τα μέλη με στοιχείο δ' ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Σχολής, μεταξύ όλων των καθηγητών των Τμημάτων Νομικής της Χώρας από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Το μέλος των ως άνω επιτροπών με στοιχείο ε' ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.

 

7. Εκτός των μελών της Επιτροπής, διορίζονται επίσης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 6 εξεταστές ξένων γλωσσών, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για την εξέταση των 3 ξένων γλωσσών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12. Ως εξεταστές διορίζονται διδάσκαλοι ξένων γλωσσών των Τμημάτων Νομικής της Χώρας και Καθηγητές από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και άνω, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα εξέτασης των ξένων γλωσσών κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα των ίδιων Τμημάτων, μετά από κλήρωση, από κατάλογο τον οποίο αποστέλλουν τα τρία Νομικά Τμήματα και ισχύει για 3 έτη, εφόσον δεν τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση των Τμημάτων. Ο διορισμός γίνεται για την εξέταση κάθε ξένης γλώσσας ξεχωριστά.

 

8. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται στην έδρα της Σχολής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός διενεργείται εκτός της έδρας της, ανατίθενται σε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε μια από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου όπου διενεργείται ο διαγωνισμός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του νόμου [Ν] 4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.