Νόμος 3685/08

Ν3685/2008: Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3685/2008: Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, (ΦΕΚ 148/Α/2008), 16-07-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2: Όργανα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 3: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 4: Εισακτέοι στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διαδικασίες επιλογής

Άρθρο 5: Διδάσκοντες στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Επιβλέποντες

Άρθρο 6: Διάρθρωση -Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής

Άρθρο 7: Διάρκεια Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 8: Πόροι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διαχείριση εσόδων

Άρθρο 9: Διδακτορική διατριβή

Άρθρο 10: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην αλλοδαπή και κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 11: Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις - Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 13: Συντομογραφίες

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-07-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.