Νόμος 3661/08

Ν3661/2008: Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις (καταστήματα οπτικών, θέματα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου κ.λ.π.)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3661/2008: Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις (καταστήματα οπτικών, θέματα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου κ.λ.π.), (ΦΕΚ 89/Α/2008), 19-05-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Άρθρο 4: Νέα κτίρια

Άρθρο 5: Υφιστάμενα κτίρια

Άρθρο 6: Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Άρθρο 7: Επιθεώρηση λεβήτων

Άρθρο 8: Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού

Άρθρο 9: Επιθεωρητές κτιρίων και επιθεωρητές λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού

Άρθρο 10: Θέματα οικοδομικών αδειών

Άρθρο 10Α: Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε οικίες

Άρθρο 11: Εξαιρέσεις

Άρθρο 12: Ενημέρωση

Άρθρο 13: Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-05-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.