Νόμος 3577/07

Ν3577/2007: Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3577/2007: Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 130/Α/2007), 08-06-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Φορείς διαχείρισης ολοκληρωμένου προγράμματος δια βίου μάθησης

 

Άρθρο 2: Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης

Άρθρο 7: Εσωτερικός Κανονισμός

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 9: Θέματα Ινστιτούτου Νεολαίας

Άρθρο 11: Χρηματοδότηση Φορέων

Άρθρο 12: Θέματα Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Άρθρο 13: Θέματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας

Άρθρο 15: Θέματα Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

Άρθρο 16: Αποφαινόμενα όργανα επί τεχνικών έργων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Άρθρο 17: Αποφαινόμενα όργανα επί τεχνικών έργων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Άρθρο 18: Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Άρθρο 20: Θέματα Ακαδημίας Αθηνών

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

 

Άρθρο 22: Προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Άρθρο 24: Θέματα ιδιωτικών Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων

 

Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Θέματα Διοίκησης Εκπαίδευσης

Άρθρο 30: Θέσεις Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων

Άρθρο 31: Βρεφικοί - Παιδικοί Σταθμοί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 32: Θέματα Νηπιαγωγείων

Άρθρο 33: Θέματα κτιρίων πρώην Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης

Άρθρο 34: Επιχορήγηση Ιδρυμάτων

Άρθρο 35: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων

Άρθρο 37: Τελικές διατάξεις

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-06-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.