Νόμος 3491/06 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του νόμου 3463/2006 ως εξής:

 

{Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα.}

 

Τα σημεία β)1 και β)2 της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.