Νόμος 3491/06 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) εφαρμόζονται και για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία

 

2. Η μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη, καθώς και η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες του προσωπικού της Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του νόμου 3320/2005 γίνεται κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.