Νόμος 3491/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις υπηρεσιακών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Για τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνυπολογίζεται και ο χρόνος που ο κατατασσόμενος συμβασιούχος έχει διανύσει με τον τίτλο σπουδών ανώτερης βαθμίδας που κατέχει.}

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 75/Α/2006) καταργείται.

 

3. Οι θέσεις των περιπτώσεων στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1991 (ΦΕΚ 121/Α/1991) ορίζονται σε πενήντα (50) και εκατό (100) αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.