Νόμος 3472/06

Ν3472/2006: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3472/2006: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 135/Α/2006), 04-07-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Θέματα δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών

 

Άρθρο 1: Ρύθμιση θεμάτων επιθεώρησης και Εφετείου Καλαμάτας

Άρθρο 2: Προεδρία συμβουλίων και επιτροπών από δικαστικούς λειτουργούς

Άρθρο 3: Θέματα ειρηνοδικών

Άρθρο 4: Προαγωγές δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 5: Διορισμός απολυόμενων δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 6: Αύξηση θέσεων δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 7: Παράταση ισχύος πίνακα ειρηνοδικών

Άρθρο 8: Θέματα δικαστικών λειτουργών Διοικητικής Δικαιοσύνης

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Τροποποίηση κώδικα δικαστικών λειτουργών

 

Άρθρο 10: Θέματα δικαστικών υπαλλήλων

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Θέματα συμβολαιογράφων - υποθηκοφυλάκων

 

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Θέματα ελεγκτικού συνεδρίου

 

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Θέματα καταστημάτων κράτησης

 

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Έκτο: Θέματα Θέμις Κατασκευαστική ανώνυμη εταιρεία

 

Άρθρο 14

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Ποινικές διατάξεις

 

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-07-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.