Νόμος 3470/06

Ν3470/2006: Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3470/2006: Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 132/Α/2006), 28-06-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 6

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 14: Θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 21

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-06-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.