Νόμος 3469/06 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του Μουσείου είναι κυρίως η έκθεση του παλαιού εξοπλισμού, των παλαιών εκδόσεων και φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθώς και η λειτουργία βιβλιοθήκης.

 

2. Στο σκοπό του Μουσείου περιλαμβάνονται:

 

α) η συλλογή και συντήρηση παλαιών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και παλαιών εκδόσεων και φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

 

β) ο εμπλουτισμός της συλλογής με άλλα συναφή εκθέματα, καθώς και η ανάδειξη της συλλογής αυτής στο κοινό,

 

γ) η εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας έναντι συμβολικού ποσού διδάκτρων,

 

δ) η πώληση επιμελημένων με καλλιτεχνική βιβλιοδεσία αντιγράφων παλαιών Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως και παλαιών εκδόσεων, καθώς και η δημιουργία και πώληση πιστών αντιγράφων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Εθνικού Τυπογραφείου σε σμίκρυνση (μινιατούρες),

 

ε) η πώληση των εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου με ή χωρίς καλλιτεχνική βιβλιοδεσία,

 

στ) η λειτουργία βιβλιοθήκης, στην οποία μπορεί το κοινό ελεύθερα να αναγιγνώσκει όλα τα Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως και τις εκδόσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να ενημερώνεται δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου,

 

ζ) η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά με δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο του Εθνικού Τυπογραφείου,

 

η) η συνεργασία με βιβλιοθήκες ιδρυμάτων της Χώρας, με την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με βιβλιοθήκες λοιπών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών,

 

θ) κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.