Νόμος 3469/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15 Διάθεση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται στους ενδιαφερομένους από το Εθνικό Τυπογραφείο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών έναντι ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18.

 

2. Τα φύλλα των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης έναντι καταβολής του σχετικού αντιτίμου, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται η διάθεση του περιεχομένου των Τευχών των ΦΕΚ, κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχομένου τους και η πρόσβαση σε αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.