Νόμος 3469/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μορφή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο λογότυπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά χάρτου, η γραμματοσειρά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή των επί μέρους τευχών της, καθώς και κάθε ζήτημα συναφές με την ψηφιακή εκτύπωση και τη γραμμική κωδικοποίηση (barcode) της Εφημερίδος.

 

2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος παρουσίασης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Ειδικού Τυπογραφείου, η μορφή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μπορεί να διαφέρει από τη μορφή που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.