Νόμος 3463/06 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Υποψηφιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκλογή των μελών των Διαχειριστικών Επιτροπών, γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

 

2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) υποψήφιους ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, οι οποίοι μπορούν να αυξηθούν έως τους οκτώ (8).

 

3. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 34 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης [Α] 35098/2009 (ΦΕΚ 1164/Β/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.