Νόμος 3459/06

Ν3459/2006: Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3459/2006: Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά, (ΦΕΚ 103/Α/2006), 25-05-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 7 του Συντάγματος ο παρών Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις:

 

Κεφάλαιο Α: Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες

 

Άρθρο 1: Ορισμός ναρκωτικών

Άρθρο 3: Πρόδρομες ουσίες

 

Κεφάλαιο Β: Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων

 

Άρθρο 7: Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Ναρκωτικά κρατικού μονοπωλίου

 

Κεφάλαιο Δ: Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα

 

Άρθρο 20: Βασικά εγκλήματα

Άρθρο 21: Διακεκριμένες περιπτώσεις

Άρθρο 22: Κατάχρηση ιδιότητας ιατρών και φαρμακοποιών

Άρθρο 23: Επιβαρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 23Α

Άρθρο 24: Πρόκληση και διαφήμιση

Άρθρο 25 Οδήγηση μεταφορικών μέσων

Άρθρο 29: Χρήση ναρκωτικών ουσιών

Άρθρο 30: Χρήστες ναρκωτικών ουσιών που υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση

Άρθρο 31: Ειδική μεταχείριση των χρηστών ναρκωτικών ουσιών που διαπράττουν εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά

Άρθρο 32: Εισαγωγή χρηστών ναρκωτικών σε θεραπευτικό κατάστημα

Άρθρο 33 Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 35: Περιορισμοί διαμονής

Άρθρο 37: Δήμευση

Άρθρο 40: Απόλυση υπό όρο

 

Κεφάλαιο Ε: Δικονομικές διατάξεις

 

Άρθρο 41: Προανάκριση

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διάθεση εσόδων από ποινές - Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 

Κεφάλαιο Ζ: Οργανισμοί και όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες

 

Άρθρο 55: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Άρθρο 57: Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων

Άρθρο 58: Κέντρα Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων

Άρθρο 61

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αφορά θέματα ρυθμιζόμενα από τον παρόντα Κώδικα.

 

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει έναν μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-05-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.