Νόμος 3453/06

Ν3453/2006: Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3453/2006: Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 74/Α/2006), 07-04-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2003/123/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς μητρικών και θυγατρικών εταιρειών

 

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2004/56/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή των κρατών - μελών της ευρωπαϊκής ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας

 

Άρθρο 3: Σκοπός

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Γ: Φορολογικές διατάξεις

 

Άρθρο 5: Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των υποκειμένων σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 6: Παράταση προθεσμίας υπογραφής συμβολαίων

 

Κεφάλαιο Δ: τελωνειακές διατάξεις

 

Άρθρο 8: Ρύθμιση του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 11:  Εισοδηματική πολιτική έτους 2006

Άρθρο 12:

Άρθρο 13:

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-04-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.