Νόμος 3408/05

Ν3408/2005: Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3408/2005: Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 272/Α/2005), 04-11-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Αύξηση επιδόματος εξομάλυνσης

Άρθρο 3: Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου

Άρθρο 4: Συνταξιοδότηση χήρου συζύγου - Ασφαλιστικό καθεστώς μεταταγέντων υπαλλήλων

Άρθρο 9: Διοικητικές διατάξεις

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων των υπογιτών μεταλλωρύχων TVX Hellas Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-11-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.