Νόμος 3320/05 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Υπηρεσιακή κατάσταση μη επανεκλεγέντων βουλευτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βουλευτής που επανέρχεται στην υπηρεσία ή την εργασία του, ύστερα από την απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας, κατόπιν μη επανεκλογής, δεν υπόκειται σε μετάθεση, απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση, μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή ή εργασιακή μεταβολή χωρίς αίτησή του για τέσσερα (4) έτη από την επάνοδο.

 

2. Στον επανερχόμενο καταβάλλονται και οι επιπλέον κάθε είδους απολαβές, οι οποίες παρέχονται σε όσους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας ή εργοδότη κατέχουν ίδια ή αντίστοιχη με τον επανερχόμενο θέση.

 

3. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει από 08-03-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.