Νόμος 3243/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα Πυροσβεστικού Σώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επιλέγεται για θητεία δύο ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί έως ένα έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται είτε ύστερα από αίτηση είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσης του.

 

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται οι Πύραρχοι, Αρχιπύραρχοι, Υποστράτηγοι και Αντιστράτηγοι πλην του Αρχηγού που έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία κατά την ημερομηνία διενέργειας των κρίσεων και δεν αξιολογούνται με βαθμό τουλάχιστον οκτώ σε όλα τα ουσιαστικά τους προσόντα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 73 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.