Νόμος 3220/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αύξηση βασικών συντάξεων Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) αύξηση των ποσών των μηνιαίων βασικών συντάξεων που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (νόμος [Ν] 4169/1961), ορίζεται από 01-01-2004 σε τριάντα ευρώ (30,00 €).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.