Νόμος 3209/03 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 36 του νόμου 2519/1997 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ιατρικών Υπηρεσιών για τους ιατρούς της Κεντρικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή του Παραρτήματος για τους ιατρούς που υπηρετούν στα Παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ως μόνο κριτή.

 

Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τους Διευθυντές ιατρούς των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και τους Διευθυντές των Παραρτημάτων συντάσσονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Αναθεώρηση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης γίνεται μετά από αίτηση του κρινόμενου, που την υποβάλλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη γνωστοποίηση της έκθεσης από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ιατρό, ως Πρόεδρο και από δύο μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με βαθμό Διευθυντή. Η Επιτροπή αποφαίνεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση του ενδιαφερομένου κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.