Νόμος 3209/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε είδους λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή του νόμου 3106/2003, όπως ισχύει εκάστοτε, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή μονάδων κοινωνικής φροντίδας. Στην έκδοση των αποφάσεων αυτών συμπράττει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών όταν από αυτές προκύπτουν δαπάνες. Όταν η απόφαση αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου απαιτείται και η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.