Νόμος 3090/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, σωφρονιστικών και θεραπευτικών καταστημάτων, ειδικών θεραπευτικών καταστημάτων και Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ) χορηγείται ειδική αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου. Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2776/1999 Σωφρονιστικός Κώδικας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών απαρτίζεται από πέντε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατά προτίμηση νομικούς με ενασχόληση σε θέματα ποινικού ή σωφρονιστικού ή συνταγματικού δικαίου, έναν επιστήμονα εξειδικευμένο στη σωφρονιστική ή την ψυχολογία των εγκλείστων ή τη μεταχείριση των τοξικομανών ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, έναν εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα εφετών, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης, έναν διευθυντή καταστήματος κράτησης και έναν κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί στην κοινωνική υπηρεσία καταστήματος κράτησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.