Νόμος 3060/02

Ν3060/2002: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3060/2002: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, (ΦΕΚ 242/Α/2002), 11-10-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Δειγματοληπτικός έλεγχος λογαριασμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 2: Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημόσιων έργων

Άρθρο 3: Έλεγχος συμβάσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών

Άρθρο 4: Υπηρεσίες Επιτρόπων - Κλάδος Πληροφορικής

Άρθρο 7: Σύσταση νέων οργανικών θέσεων σε Υπηρεσίες αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο 13

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-10-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.