Νόμος 3049/02 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 27 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) προστίθεται παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{3. Ειδικά για τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες γάλακτος, στις οποίες λειτουργούν εργαστήρια αυτοελέγχου, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των αναλύσεων που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα 56/1995 (ΦΕΚ 45/Α/1995) για το νωπό γάλα, η ειδική εισφορά περιορίζεται στο 0,7% για το αγελαδινό γάλα και 0,4% για το αιγοπρόβειο γάλα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος αναλαμβάνουν μόνο τη διενέργεια επιβεβαιωτικών αναλύσεων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων Αυτοελέγχου εκάστης βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος ορίζει τα κριτήρια με τα οποία θα κρίνεται η καταλληλότητα της εργαστηριακής υποδομής των εργαστηρίων αυτοελέγχου των βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

 

Η ειδική εισφορά της παρούσας παραγράφου αρχίζει να εισπράττεται από την 01-04-2002.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.