Νόμος 3037/02

Ν3037/2002: Απαγόρευση παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3037/2002: Απαγόρευση παιγνίων, (ΦΕΚ 174/Α/2002), 30-07-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κατηγορίες παιγνίων

Άρθρο 2: Απαγόρευση διενέργειας η εγκατάστασης παιγνίων

Άρθρο 3: Επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

Άρθρο 4: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 5: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 6: Έκθεση βεβαίωσης παραβάσεων

Άρθρο 7: Εξουσιοδότηση

Άρθρο 8: Επιστροφή τέλους

Άρθρο 9: Διατηρούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 11: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-07-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.