Νόμος 2956/01 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξη του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από 01-01-2001 καταβάλλεται ειδική μηνιαία εισφορά από τους συνταξιούχους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, ως εξής:

 

Για τμήμα σύνταξης μέχρι 135.000 δραχμές ποσοστό 1%.

Για τμήμα σύνταξης από 135.001 μέχρι 200.000 δραχμές ποσοστό 2%.

Για τμήμα σύνταξης από 200.001 μέχρι 300.000 δραχμές ποσοστό 3%.

Για τμήμα σύνταξης από 300.001 μέχρι 400.000 δραχμές ποσοστό 4%.

Για τμήμα σύνταξης από 400.001 δραχμές και άνω ποσοστό 5%.

 

Οι συντάξεις μέχρι 135.000 δραχμές δεν υπόκεινται σε εισφορά.

 

Η παραπάνω ειδική εισφορά παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες συντάξεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

 

Η εισπραττόμενη κατά τα παραπάνω ειδική εισφορά αποτελεί πόρο του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ).

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζεται ο χρόνος λήξης της κατά τα ανωτέρω ειδικής εισφοράς, η οποία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από την 31-12-2001.

 

Από την εισφορά του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι παντελώς τυφλοί, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί και οι πάσχοντες από μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία συνταξιούχοι.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.