Νόμος 2948/01 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποιήσεις του νόμου 1729/1987


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

1. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 5 φράση επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση επιβάλλεται πρόστιμο από 586 μέχρι 1.467 ευρώ.

 

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 6 φράση επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση επιβάλλεται πρόστιμο από 1.467 μέχρι 2.347 ευρώ.

 

3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 7 φράση επιβάλλεται πρόστιμο από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση επιβάλλεται πρόστιμο από 1.173 μέχρι 2.347 ευρώ.

 

4. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 8 φράση επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι ενάμιση εκατομμύριο (1.500.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση επιβάλλεται πρόστιμο από 1.467 μέχρι 4.400 ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.