Νόμος 2941/01 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το καταστατικό της επόμενης παραγράφου τροποποιείται εφεξής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με εξαίρεση την παράγραφο 1 του άρθρου 8 και την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 21.}

 

2. Το άρθρο 8 της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2593/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 35% των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μετά την κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Για τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου συνυπολογίζονται οι μετοχές που κατέχονται από την εταιρεία ΔΕΚΑ Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 9 της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2593/1998 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.